Velkommen til Sentertest.no

Sentertest er et nettbasert opplæringsprogram hvor ansatte i kjøpesentre får intern opplæring knyttet til alle funksjoner på et kjøpesenter. Opplæringen avsluttes med en test hvor den ansatte skal kvalifisere seg på interne forhold. Når testen er bestått sender systemet automatisk et kursbevis til senterleder.

Sentertest har gode statistikkfunksjoner som viser hvem som har tatt testen. Det kan hentes ut statistikk på enkeltbutikker og totalt for hele senteret.